Τηλ. παραγγελίες 281 022 7500
Ώρες: 9:00 έως 17:00 εκτός Κυριακής

Οροι Χρήσης

Όροι & προϋποθέσεις χρήσης

O ιστότοπος  www.bookliberty.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης και υπηρεσιών της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Α. ΝΑΘΕΝΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, οδός 1821 αριθμός 10, TK 712001, ΑΦΜ 998637321 ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, τηλ επικοινωνίας 2810 227500, email iraklio@eleftheroudakisett.gr.

 1. Αποδοχή όρων

Πριν πραγματοποιήσετε συναλλαγές μέσω της ιστοσελίδας μας παρακαλούμε συμβουλευθείτε τους παρακάτω Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε, ότι συμφωνείτε με τους κάτωθι Όρους και Προϋποθέσεις, διότι η τυχόν συναλλαγή σας μαζί μας μέσω της ανωτέρω ιστοσελίδας (www.bookliberty.gr/) διέπεται από τους Όρους και Προϋποθέσεις που θέτουμε και συνεπάγεται την εκ μέρους σας αποδοχή τους. Σε περίπτωση που διαφωνείτε με τους παρακάτω Όρους και Προϋποθέσεις, παρακαλούμε να μην κάνετε χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου. Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις των συναλλαγών, που πραγματοποιούνται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματός της.

Ο επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα χωρίς να κληθεί ή να χρειαστεί να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Όμως, για την πραγματοποίηση παραγγελίας, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η γνωστοποίηση από τον πελάτη κάποιων προσωπικών στοιχείων. Για την υποβολή παραγγελίας, ο πελάτης θα καλείται να επιλέξει την ενεργοποίηση της ένδειξης «Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και αγορών». Με τη δήλωση αυτή, ο πελάτης δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι πριν την υποβολή της παραγγελίας του έλαβε γνώση των πληροφοριών που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία για το ηλεκτρονικό εμπόριο, την προστασία των καταναλωτών και την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 1. Ευθύνη

Η εταιρεία καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα να είναι κατά το δυνατό ακριβή, ως προς τα κύρια χαρακτηριστικά των προϊόντων, πλην τυπογραφικών λαθών ή εκ παραδρομής προερχομένων, δεν φέρει όμως οποιαδήποτε ευθύνη για τη μη διαθεσιμότητά τους. Αναλαμβάνει όμως, σε κάθε περίπτωση να ενημερώνει εγκαίρως για τη διαθεσιμότητα των αγαθών. Τυχόν πληρωμές για μη διαθέσιμα ή εξαντλημένα προϊόντα θα επιστρέφονται στο χρήστη χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, με τον ίδιο τρόπο που ο χρήστης επέλεξε να πληρώσει την παραγγελία του. Στο πλαίσιο της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν υποχρεούται να αποδεχθεί παραγγελία και να συνάψει πώληση προϊόντων ή/και υπηρεσιών, που λόγω τυπογραφικού ή μηχανογραφικού λάθους, εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα με τιμή εσφαλμένη, ήτοι μικρότερη ή μεγαλύτερη από την ισχύουσα για το εν λόγω χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση που σε παραγγελία τέτοιο σφάλμα στην τιμή διαπιστώνεται σε μέρος μόνο των παραγγελθέντων προϊόντων, τότε η παραγγελία ισχύει και εκτελείται κανονικά για τα υπόλοιπα προϊόντα και θεωρείται μη ολοκληρωθείσα για τα προϊόντα στα οποία διαπιστώθηκε το σφάλμα, εκτός από την περίπτωση που τα είδη στην παραγγελία είναι συναφή, πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως ενιαίο σύνολο και λειτουργούν ως μονάδα το ένα με το άλλο και ο Πελάτης δηλώσει ότι η μερική εκπλήρωση της παραγγελίας δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες ή τα συμφέροντά του, οπότε η ΕΤΑΙΡΕΙΑ οφείλει να ακυρώσει ολόκληρη την παραγγελία.

 1. Εγγραφή

Για λόγους ασφάλειας των συναλλαγών, είναι δυνατή η εγγραφή του χρήστη μέσω της ειδικής φόρμας εγγραφής μέλους. Μόλις ο χρήστης ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής, θα παραλάβει μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ένα όνομα χρήστη (username) και ένα προσωπικό αριθμό πρόσβασης (password).

Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τους κωδικούς αυτούς και υποχρεούται να ενημερώνει άμεσα την εταιρεία, σε περίπτωση απώλειας των ως άνω κωδικών. Μετά τη δημιουργία της εγγραφής, η διαγραφή είναι δυνατή κατόπιν αιτήσεως του χρήστη. Προσωπικό λογαριασμό μπορεί να δημιουργήσει κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. 

 1. Παραγγελίες

Η παραγγελία των αγαθών γίνεται με τη συμπλήρωση και ηλεκτρονική αποστολή της ειδικής φόρμας «Παραγγελία». Η παραγγελία οποιουδήποτε προϊόντος από το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα δεν σημαίνει την κατάρτιση οποιασδήποτε σύμβασης μεταξύ του χρήστη και του καταστήματος, εκτός αν το τελευταίο αποδεχτεί την παραγγελία δια μέσου ηλεκτρονικού μηνύματος το οποίο θα επιβεβαιώνει τη διαθεσιμότητα, την περιγραφή και την τιμή του προϊόντος το οποίο παραγγέλθηκε. Η αποδοχή της αγοράς και η σύναψη της σύμβασης θα θεωρηθεί ολοκληρωμένη από την επιβεβαίωση αποστολής του e-mail, ασχέτως από τη λήψη ή μη αυτού. Κατά την εξέλιξη της παραγγελίας ο πελάτης θα λαμβάνει μια σειρά ηλεκτρονικών μηνυμάτων τα οποία θα τον ενημερώνουν για την πορεία της παραγγελίας.  Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου διέπονται από τους ειδικούς όρους πωλήσεως, όπως αναφέρονται στην σχετική σελίδα του δικτυακού τόπου οι οποίοι και αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος των παρόντων όρων χρήσης καθώς και από τις διατάξεις της ελληνικής, κοινοτικής και διεθνούς νομοθεσίας για τις πωλήσεις από απόσταση. Η εταιρεία μας δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση αδυναμίας ή καθυστέρησης παράδοσης παραγγελίας από τις εταιρείες courier ωστόσο θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να εξυπηρετήσει όσο το δυνατόν καλύτερα τον κάθε πελάτη της. Διευκρινίζεται ότι ο χρήστης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση πωλήσεως εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της παραγγελίας. Για την υπαναχώρηση απαιτείται email στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας του βιβλιοπωλείου (https://bookliberty.gr/contact/) ή μήνυμα από την ‘’Επικοινωνία’’ στον ιστότοπο του βιβλιοπωλείου ή η συμπλήρωση του εντύπου υπαναχώρησης.

Ελαττωματικά και κακέκτυπα βιβλία / προϊόντα, αντικαθίστανται με έξοδα του βιβλιοπωλείου, εφόσον υπάρξει σχετική γνωστοποίηση με ηλεκτρονικό μήνυμα ή άλλο τρόπο επικοινωνίας

 1. Τιμές – Κόστος Παραγγελίες

Το συνολικό κόστος της παραγγελίας προσδιορίζεται από τις καθαρές τιμές οι οποίες αναγράφονται για κάθε προϊόν, τον αναλογούντα Φ.Π.Α. καθώς και το κόστος μεταφοράς. Ο πελάτης θα τιμολογηθεί για το συνολικό κόστος της παραγγελίας του. Σε περίπτωση αναπροσαρμογής των τιμών από τους προμηθευτές θα γίνεται άμεση ενημέρωση και αναπροσαρμογή των τιμών στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Τυχόν αναπροσαρμογές τιμών δεν θα καταλαμβάνουν παραγγελίες που έχουν ήδη τοποθετηθεί. Οι τιμές των προϊόντων ενδέχεται να διαφέρουν στα φυσικά καταστήματα όσο και στο ηλεκτρονικό κατάστημα, λόγω προωθητικών ενεργειών που πραγματοποιούνται κατά τη διακριτική ευχέρεια της εταιρείας αποκλειστικά στο ηλεκτρονικό κατάστημα ή/και στα φυσικά καταστήματα. 

 1. Τρόποι Πληρωμής

 

Η εξόφληση των σχετικών παραστατικών – τιμολογίων γίνεται:

 • με αντικαταβολή τοις μετρητοίς. (Σε περίπτωση επιλογής αντικαταβολής, η επιβάρυνση είναι 2,00 ευρώ)
 • με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα μέσα στο ασφαλές περιβάλλον της Τράπεζας ALPHA BANK
 • με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό

Μπορείτε να εξοφλήσετε την παραγγελία σας σε έναν από τους τραπεζικούς λογαριασμούς που θα σας στείλουμε μετά την πραγματοποίηση της παραγγελία σας.

 1. Τρόπος Αποστολής

Αποστολή με την ACS και τα ΕΛΤΑ Courier

Το BOOKLIBERTY.gr συνεργάζεται με την ΑCS και τα ΕΛΤΑ μεταφορική εταιρεία για την γρήγορη και άμεση εξυπηρέτηση σας.

To κόστος μεταφορικών είναι:

 

 1. Το κόστος για παραγγελίες έως 29,9 ευρώ διαμορφώνεται στα 2,70 ευρώ, εκτός εάν η περιοχή που καταχωρείται έχει επιπλέον χρέωση από την ACS-ΕΛΤΑ Courier. Σε αυτή την περίπτωση, η παραγγελία επιβαρύνεται με 6,80 ευρώ έξοδα αποστολής ή μπορεί να  επιλέξει να παραλάβει την παραγγελία ο ίδιος από το πλησιέστερο κατάστημα της ACS Courier ή ΕΛΤΑ Courier  με κόστος 2,70 ευρώ.

 

 1. Το κόστος αποστολής για παραγγελίες άνω των 29,90 ευρώ είναι δωρεάν εκτός εάν η περιοχή που καταχωρείται έχει επιπλέον χρέωση από την ACS Courier ή ΕΛΤΑ Courier που διαμορφώνεται στα 4,10€. Στην περίπτωση αυτή, ο πελάτης μπορεί να επιλέξει την παραλαβή από το πλησιέστερο  κατάστημα της ACS Courier ή ΕΛΤΑ Courier χωρίς καμία  χρέωση.

(Σε περίπτωση επιλογής αντικαταβολής, η επιβάρυνση είναι 2,00 ευρώ)

Παραλαβή από το κατάστημα

Μπορείτε να παραλάβετε την παραγγελία σας από το κατάστημά μας (Βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκης, Οδός 1821 αριθμός 10) χωρίς επιπλέον κόστος. Η πληρωμή της παραγγελίας μπορεί να γίνει είτε με μετρητά είτε με πιστωτική κάρτα. Ο πελάτης θα ενημερώνεται ηλεκτρονικά (μέσω email) ή/και τηλεφωνικά στον αριθμό επικοινωνίας που έχει καταχωρήσει, από το τμήμα διεκπεραίωσης παραγγελιών προκειμένου να προσέλθει για την παραλαβή της παραγγελίας. Ο χρόνος παραλαβής από κατάστημα κυμαίνεται από 1 έως 2 εργάσιμες ημέρες αν το προϊόν είναι άμεσα διαθέσιμο, διαφορετικά αν απαιτείται παραγγελία, ο χρόνος κυμαίνεται από 2 έως 4 ημέρες.

Γενικοί όροι αποστολών

Σε περίπτωση που δεν επιλέξετε ως τρόπο πληρωμής την αντικαταβολή, η παραγγελία σας θα αποσταλεί μόλις εγκριθεί η πληρωμή, επιβεβαιωθεί η διεύθυνση αποστολής και το αντικείμενο βρίσκεται στην αποθήκη. Εάν ένα αντικείμενο που παραγγείλατε δεν βρίσκεται προσωρινά σε στοκ θα ειδοποιηθείτε μέσω e-mail, sms ή τηλεφωνικώς.
Δεν θα χρεωθείτε για κανένα αντικείμενο έως ότου να πραγματοποιηθεί η αποστολή. Σε περίπτωση παραγγελίας με τρόπο πληρωμής την κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της BOOKLIBERTY.gr θα ξεκινήσουμε την παραγγελία μόλις μας αποστείλετε την απόδειξη κατάθεσης μέσω e-mail στο iraklio@eleftheroudakisett.gr και επιβεβαιωθεί η ολοκλήρωση της πληρωμής.
Όλες οι παραδόσεις πρέπει να γίνουν σε επιβεβαιωμένες, πραγματικές διευθύνσεις, για αυτό το λόγο πριν την αποστολή κάποιου εμπορεύματος σε παραλήπτη όπου δεν έχει πληρώσει με τρόπο κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό, εκπρόσωπος της BOOKLIBERTY.gr θα επικοινωνήσει τηλεφωνικά μαζί σας. Δεν αποστέλλουμε σε ταχυδρομικές θυρίδες. Για λόγους ασφαλείας, όλες οι αποστολές απαιτούν εξουσιοδοτημένη υπογραφή. Εάν δεν μπορέσετε να υπογράψετε για το πακέτο σας, παρακαλώ σιγουρευτείτε ότι ένας ενήλικας που θα έχετε εξουσιοδοτήσει να υπογράψει για το πακέτο σας θα είναι παρόν στην δηλωμένη διεύθυνση αποστολής.
Σημαντικό!

Εάν η παραγγελία σας πρόκειται να παραδοθεί σε κτίριο με γραφεία, συγκρότημα διαμερισμάτων ή παρόμοιους χώρους, ή σε δημόσιες υπηρεσίες όπως νοσοκομεία, ξενοδοχεία, σχολεία, κλπ., οι μεταφορείς μπορεί να αποδεχτούν την υπογραφή από υπαλλήλους, και παρόμοιο διαχειριστικό προσωπικό κατά την παράδοση. Κατόπιν υπογραφής ή αποδοχής από τέτοιο προσωπικό, κρίνουμε ότι έχει εκπληρωθεί ολόκληρη η υποχρέωση παράδοσης της παραγγελίας σας. Αυτό προϋποθέτει την πρότερη επικοινωνία σας με τον μεταφορέα. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για απολεσθέντα ή κλεμμένα αντικείμενα που έχουν παραδοθεί σύμφωνα με τους παραπάνω όρους παράδοσης.

 

 1. Επιστροφές

 

Αν για οποιονδήποτε λόγο κάποιο προϊόν μας δεν σας ικανοποιήσει, μπορείτε να το επιστρέψετε και να το αντικαταστήσετε με κάποιο άλλο. Σύμφωνα με την γενική πολιτική επιστροφών της εταιρείας, ο πελάτης δικαιούται να επιστρέψει προϊόντα και να ζητήσει την αντικατάστασή τους εντός προθεσμίας 14 ημερών από την παράδοση και μόνο στην περίπτωση που τα προϊόντα είναι καινούργια, δεν έχουν αποσφραγισθεί ή δεν έχει παραβιασθεί η συσκευασία τους ως κατωτέρω και συνοδεύονται από τα νόμιμα έγγραφα. Στην περίπτωση αυτή, ο πελάτης επιβαρύνεται με το ανάλογο κόστος μεταφοράς παλαιού και νέου προϊόντος..

Προκειμένου να ασκηθεί το δικαίωμα υπαναχώρησης, ο πελάτης οφείλει να ενημερώσει την εταιρεία για την απόφασή του να υπαναχωρήσει από την παρούσα σύμβαση με μία ξεκάθαρη δήλωση (π.χ. επιστολή που θα σταλεί στην ταχυδρομική διεύθυνση της εταιρείας Οδός 1821, αρ. 10, 71201 Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση iraklio@eleftheroudakisett.gr. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το συνημμένο υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης. Για την τήρηση της προθεσμίας υπαναχώρησης, είναι αρκετό να σταλεί η δήλωση περί άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης πριν λήξει η προθεσμία υπαναχώρησης.

 

 1. Εξυπηρέτηση καταναλωτών

 

Η εταιρεία διαθέτει τους κατάλληλους μηχανισμούς και το επαρκές προσωπικό το οποίο ασχολείται με την εξυπηρέτηση των καταναλωτών και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ενημέρωσή τους σχετικά με αιτήματά τους εντός των νόμιμων ορίων ανά περίπτωση.

Για οποιοδήποτε αίτημα ή πληροφορία σχετικά με τη λειτουργία του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος, την πορεία της παραγγελίας σας ή σχετικά με τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση iraklio@eleftheroudakisett.gr, τηλεφωνικά στο 2810-227500 ή συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας καθώς και σε οποιοδήποτε από τα καταστήματά μας.

ΚΑΛΑΘΙ